Tagalog

Lahat ng manggagawa, kailangan ng safety sa trabaho

Nasasaktan ka ba sa trabaho? Nagkakaron ka ba ng mga sakit sa katawan, na nakakaapekto sa buhay mo? Maapektuhan ang career at buhay mo dahil sa mga repetitive motion injury. Bubuti ang kalagayan sa Tesla kung magsasama-sama ang mga manggagawa.

Come to the United Autoworkers Office:
44790 South Grimmer Blvd
Suite 100
Fremont, CA 94538

Bukas kami ng 24 oras, open house Wednesday May 3rd!

<!-- Google Tag Manager --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><script>(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start':<!-- [et_pb_line_break_holder] -->new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0],<!-- [et_pb_line_break_holder] -->j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src=<!-- [et_pb_line_break_holder] -->'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f);<!-- [et_pb_line_break_holder] -->})(window,document,'script','dataLayer','GTM-WN886CH');</script><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- End Google Tag Manager --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- Google Tag Manager (noscript) --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-WN886CH"<!-- [et_pb_line_break_holder] -->height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript><!-- [et_pb_line_break_holder] -->